تسهیلات بانکی
بانک‌های آذربایجان غربی جایگاه مناسبی در شاخص‌های اقتصادی ندارند 18 اسفند 1399
معاون استاندار آذربایجان غربی:

بانک‌های آذربایجان غربی جایگاه مناسبی در شاخص‌های اقتصادی ندارند

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندر آذربایجان غربی گفت: بانک‌های استان جایگاه مناسبی در شاخص‌های اقتصادی ندارند.

کردستانی ها پشت درهای بسته تهسیلات بانکی 24 بهمن 1399

کردستانی ها پشت درهای بسته تهسیلات بانکی

سال هاست که شهروندان از زوج های جوان و افراد محتاج جامعه گرفته تا سرمایه گذاران و صاحبان طرح ها از وضعیت ارائه تسهیلات و عملکرد بانک ها در کردستان انتقاد دارند، اما این رویه نه تنها تغییری نکرده، بلکه تازه ترین داده های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان از وضعیت بحرانی استان های محروم مانند کردستان و سیستان و بلوچستان می دهد.