بهداشت و درمان شاهین‌دژ
سرعت تغییر وضعیت شاهین دژ از آبی به زرد / افزایش آمار مبتلایان به کرونا 24 بهمن 1399

سرعت تغییر وضعیت شاهین دژ از آبی به زرد / افزایش آمار مبتلایان به کرونا

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شاهین‌دژ گفت: افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، وضعیت مقابله با کرونا را در این شهرستان از حالت آبی به زرد تغییر داده است.