برندسازی
فرماندار: برندسازی محصولات کشاورزی بوکان ضروری است 19 بهمن 1399

فرماندار: برندسازی محصولات کشاورزی بوکان ضروری است

فرماندار بوکان گفت: برندسازی محصولات مهم و استراتژیک این شهرستان از ضروریات این بخش اقتصادی مهم است.