برنامه و بودجه کشور
احداث ۱۱۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان در ایران 13 بهمن 1399

احداث ۱۱۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان در ایران

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در قطور خوی گفت: امروز دو هزار واحد بازسازی شده در قطور خوی به بهره برداری رسید و یک‌هزار واحد روستایی دیگر که در اثر زلزله سال گذشته تخریب شده بودند به زودی تحویل صاحبان خواهد شد.