بانوان آذربایجان‌غربی
بانوان آذربایجان‌غربی خوش درخشیدند 15 بهمن 1399
در رقابت‌های چندگانه؛

بانوان آذربایجان‌غربی خوش درخشیدند

رییس هیات ورزش‌های سه‌گانه آذربایجان‌غربی گفت: بانوان این استان در مسابقات دوگانه و سه‌گانه قهرمانی کشور به یک مقام دوم و یک عنوان سوم در انفرادی و یک مقام دومی و یک عنوان سوم تیمی دست یافت.