ایران و عراق
مرز کیله سردشت بر روی مسافران عراقی بسته شد 03 اسفند 1399

مرز کیله سردشت بر روی مسافران عراقی بسته شد

رئیس گمرگ شهرستان سردشت گفت: با توجه به شیوع کرونای انگلیسی، مرز کیله سردشت تا دو هفته دیگر بر روی مسافران عراقی بسته شد.

ارتقای بازارچه مرزی «کیله» سردشت به پایانه مرزی کلید خورد 17 بهمن 1399

ارتقای بازارچه مرزی «کیله» سردشت به پایانه مرزی کلید خورد

با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارتقای بازارچه مرزی کیله سردشت به پایانه مرزی با اعتباری مصوب یک هزار میلیارد ریال کلید خورد.