انجمن حمایت از حیوانات
به شدار: شهروندان بوکانی با سگ های دارای پلاک مدارا کنند 19 بهمن 1399

به شدار: شهروندان بوکانی با سگ های دارای پلاک مدارا کنند

انجمن حمایت از حیوانات بی پناه زیستن بوکان (به شدار) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که سگ های دارای پلاک، سالم و عقیم سازی شده و به آنها واکسن نیز تزریق شده است.