امکانات بیمارستان مهاباد
امکانات بیمارستان مهاباد در افزایش احتمالی بیماران کرونا جوابگو نخواهد بود 16 بهمن 1399
مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد:

امکانات بیمارستان مهاباد در افزایش احتمالی بیماران کرونا جوابگو نخواهد بود

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد با اشاره به تعمیر و راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز اول بیمارستان گفت: در صورت ورود به پیک چهارم، احتمال افزایش بیماران ما را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و امکانات خدماتی جوابگویی کافی را نخواهد داشت.