امور اقتصادی و دارایی
خبر خوب به صاحبان سهام عدالت 24 بهمن 1399

خبر خوب به صاحبان سهام عدالت

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از فروش 60 درصد سهام عدالت کسانی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند خبر داد.

خبر خوب وزیر درباره بورس سال ۱۴۰۰ 14 بهمن 1399

خبر خوب وزیر درباره بورس سال ۱۴۰۰

وزیر اقتصاد گفت: سال ۱۴۰۰ سرعت و عمق بیشتری به بازار سرمایه می‌دهیم تا تحقق رقم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از دو بازار پول و سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی محتمل‌تر باشد.