استخدامی در شهرداری
استخدام بدون ضابطه ۱۳ هزار کارمند در شهرداری در سال ۹۶ 22 بهمن 1399
ناهید خداکرمی مطرح کرد؛

استخدام بدون ضابطه ۱۳ هزار کارمند در شهرداری در سال ۹۶

65 هزار نفر در شهرداری مشغول به کار هستند و طبق آمار 13 هزار نفر این نیروها در روزهای آخر مدیریت گذشته شهری جذب شده اند.