آیت اسدی
نماینده کارگران: حقوق کارگر باید ۹ میلیون شود 19 بهمن 1399

نماینده کارگران: حقوق کارگر باید ۹ میلیون شود

نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.