آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی
فاجعه در آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی! 14 بهمن 1399

فاجعه در آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی!

پنج استانی که در سال تحصیلی گذشته بیشترین ترک تحصیل‌های دوره ابتدایی از پایه ششم را دارند (دانش‌ آموزانی که از پایه ششم وارد پایه هفتم نمی‌شوند) استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان هستند.