آمار کرونا در گردستان
کردستان دوباره به رنگ زرد درآمد 24 بهمن 1399

کردستان دوباره به رنگ زرد درآمد

رییس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد کرونا کردستان گفت: هم اکنون وضعیت شیوع ویروس کرونا در ۶ شهرستان این استان به علت عدم تداوم رعایت مسائل بهداشتی از سوی برخی افراد به حالت زرد برگشته است.