آب آذربایجان‌غربی
آغاز رهاسازی آب از سد شهید کاظمی بوکان به دریاچه ارومیه 18 بهمن 1399

آغاز رهاسازی آب از سد شهید کاظمی بوکان به دریاچه ارومیه

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: رهاسازی آب از سد شهید کاظمی بوکان به سمت دریاچه ارومیه از امروز، شنبه آغاز شد.