انجمن های زیست محیطی مهاباد در بیانیه ایی آورده اند؛ انجمن های مردمی محیط زیستی شهرستان مهاباد ضمن محکوم کردن این سوء مدیریت های آگاهانه و نابخردی ها با توجە بە همزیستی تاریخی و همدلانە دو شهرستان، نسبت به احتمال به وجود آمدن تنشهای قومگرایانه ناشی از آن در منطقه هشدار می دهند و نیز مسئولان هردو شهر را به رعایت پروتکل های محیط زیستی و شفاف سازی های لازم در طرح سایت پسماند مشترک دعوت می نمایند، که بدون شک منتفع اصلی این کار هردو شهرستان و محیط زیست آنهاست.

به گزارش هه وال موکریان، در این بیانیه آمده است؛ بر همه عیان است، امروزه پاسداری از منابع طبیعی، زیست بوم و داشته های محیط زیستی یک فاکتور مهم برای توسعه، فرهنگ و حتی مدیریت به روز می باشد. این مهم بدون همکاری نهادهای مدیریتی و مردمی بر محور پاسداشت ذخایر و حفاظت منابع طبیعی و بقایای زیست محیطی، ممکن نیست. زیست محیطی

متأسفانه در چند ماهه اخیر، باتوجە بە مخالفت صریح نمایندە محترم مهاباد و در غیاب سازوکارهای انتخابی توسط مردم مهاباد ( نبود شورای اسلامی شهر ) و نیز نظارت کارشناسانە علمی بطور یکجانبه و خودسرانه‌ حجم عظیمی از پسماند شهر همجوار  میاندوآب در پلاک ثبتی  (اراضی شامات _ منطقه تنگ بالکه) شهر مهاباد به شیوه کاملاً غیراصولی دفن و دپو می شود مشخصا هیچ مقامی صلاحیت چنین تصمیم گیری های غیرمسئولانە ای را ندارد .

این عملِ غیرقابل تحمل و نابخشودنی؛ بر خلاف استانداردهای لحاظ شدەی لازمە برای چنین توافقات اداری و مدیریتی بین دو شهر بوده است و علی رغم خلٲهای جدی مشروع برای تصمیم سازی در این سطوح، از سوی شهر مبدا انتقال پسماند بدون لحاظ اقدام پیوستی محیط زیستیِ طرح، شروع شده و در همان توافقات ذاتا اشتباهِ اولیه نیز خبری از شفافیت بودجه تخصیصی بدان  نیست، لازم به اشارەی مجدد است کە حتی تصیم بر مکانیابی اولیه نیز بدون کوچکترین پیوست علمی و تاییدەهای استاندارد می باشد کە ادلەی آن در پیوست بیانیە موجود است، فلذا توالی این عمل  غیر مسئولانه باعث غیرقابل سکونت شدن آن منطقه و آسیبهای جدی زیست محیطی حتی برای شهر مبدا نیز می شود.

لذا انجمن های مردمی محیط زیستی شهرستان مهاباد ضمن محکوم کردن این سوء مدیریت های آگاهانه و نابخردی ها با توجە بە همزیستی تاریخی و همدلانە دو شهرستان، نسبت به احتمال به وجود آمدن تنشهای قومگرایانه ناشی از آن در منطقه هشدار می دهند، و نیز مسئولان هردو شهر را به رعایت پروتکل های محیط زیستی و شفاف سازی های لازم در طرح سایت پسماند مشترک دعوت می نمایند، که بدون شک منتفع اصلی این کار هردو شهرستان و محیط زیست آنهاست.

مخاطرات زیست محیطی سایت مشترک دفن پسماند مهاباد ، میاندوآب

متاسفانە درمکان انتخابی کە هنوز موفق بە اخذ مجوزهای لازم زیست محیطی و سایر مجوزها برای دفن نشدە است، شاهد رفت و آمد و تخلیە زبالە ماشین آلات شهرداری میاندوآب می باشیم. این در حالی است این زبالەها بدون بستر سازی لازم و سایر اقدامات فنی مورد نیاز در محل دفع، تلنبار می شوند .

این مکان کە در مجاورت بازار مشهور و قدیمی امیر آباد واقع شدە است همچنین در محل تلاقی زمینهای کشاورزی روستاهای تنگ بالکە و خطایی گردەرش و حتی بردەرشان واقع شدە است ، بە جرات می توان اعلام کرد نامناسترین گزینە برای دفع پسماند است . دلایل رد مکان مذکور  بە دو دستە دلایل اقتصادی و زیست محیطی تقسیم می شوند.

دلایل زیست محیطی:

۱-در سایت مورد نظر سطح آبهای زیر زمینی بالاست و آلودگی و نابودی آبهای زیر زمینی اجتناب ناپذیر است.

۲- آلودگی آبهای سطحی نزدیک بە محل نیز امکان پذیر است.

۳- جهت باد غالب محل مذکور، جنوبی شمالی است و آلودگی جلگە حاصلخیز شامات در اثر ورود زبالەهای سبک امری حتمی است.

۴-  ایجاد بوی نامطبوع در اثر تجزیە زبالەهای تر، با وجود ورود پسماند در همین مدت کم هم در جهات مختلف نزدیک بە سایت ،احساس می شود ( حتی در روستای بردە رشان کە در بالادست محل هم واقع شدە است).

۴- تخریب مزارع و کشاورزی منطقە بە دلیل کاهش حاصلخیزی زمین و آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی امکان پذیر است.

۵- بروز مشکلات بهداشتی و مخاطرات سلامتی برای مردم منطقە در صورت استفادە از آبهای زیر زمینی و سطحی، بە دلیل ورود شیرابەهای خطرناک زبالە و ورود فلزات سنگین بە آب و خاک منطقە ، در آیندە نزدیک امکان پذیر است.

دلایل اقتصادی:

۱- سایت مورد نظر بە دلیل حداقل فاصلە ۴۳  کیلومتری از مهاباد از نظر اقتصادی و تحمیل هزینەهای بالای تردد و استهلاک ماشین آلات مقرون بە صرفە نیست.

۲- تنها مسیر تردد برای ماشین الات جهت رسیدن بە سایت مذکور ،محور مهاباد میاندوآب است کە محل تردد اکثر روستاهای منطقە است کە از نظر مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی بسیار امر خطرناکی است.

۳-جهت انتقال پسماند از مهاباد بە محل مذکور حتما نیاز بە جادە فرعی است کە مهاباد فاقد آن است.

۴- تخریب، استهلاک و کاهش عمرمفید زیر ساختها و ترافیک در محور مهاباد- میاندواب افزایش می یابد.

۵- بەدلیل مسافت زیاد تا محل مذکور، شهرداری مهاباد نیاز بە ایستگاە میانی دارد کە آن هم مخاطرات فراوان نظیر همان مخاطراتی کە سایت محل دفن را تهدید می کند ،دارد.

۶-  شهرداری مهاباد ،امکانات ، تجهیزات و ماشین آلات حمل زبالە بە محل دفع مشترک را ندارد و این امر برای مهاباد عملا امکان پذیر نیست.

۷- سایت مذکور بە هیچ عنوان توان و ظرفیت لازم برای دفن و سایر روشهای دفع پسماند را با توجە بە اختصاص دادن تنها ۲۴هکتار در صورت اخذ مجوز، را ندارد . زیرا سایتهای دفع زبالە بر اساس حداقل چشم انداز بیست سالە در نظر گرفتە می شوند. پس آیا با اساس میزان زبالەهای تولیدی کنونی در دو شهرستان و افزایش تولید زبالە در سالهای آیندە با توجە بە نرخ رشد جمعیت، سایت مشترک می تواند محل مناسبی باشد؟

انجمن ژیانەوەی ژینگەی مەهاباد

انجمن سبز اندیشان جوان مهاباد

انجمن همرکابان سبز زاگرس مهاباد

تعاونی حفظ محیط‌زیست مهاباد

انجمن حمایت از حیات وحش کانی برازان

انتهای پیام/

اروميه – اشنويه – بوکان – پلدشت – پيرانشهر – تکاب – چالدران – چايپاره – خوي – سر دشت – سلماس – شاهين دژ – شوط – ماکو – مهاباد – مياندوآب – نقده – بانه – بيجار – دهگلان – ديواندره – سروآباد – سقز – سنندج – قروه – کامياران – مريوان – سردشت – استان آذربایجان غربی – استان کردستان – استان ایلام – استان کرمانشاه – اسلام آباد غرب – پاوه – ثلاث باباجانی – جوانرود – دالاهو – روانسر – سر پل ذهاب – سنقر – شهرستان صحنه – قصر شیرین – کرمانشاه – کنگاور – گیلانغرب – هرسین – شهرستان آبدانان – ایلام – شهرستان ایوان – شهرستان بدره – شهرستان چرداول – شهرستان دره شهر – شهرستان دهلران – شهرستان سیروان – شهرستان ملکشاهی – شهرستان مهران – استان تهران – شهر خلیفان – شهر سیلوانه – شهر سیمینه – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان –  استان کرمان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین – شهر شویشه – استان کهگیلویه و بویراحمد – مشهد – کرج – شیراز – تبریز – اهواز – رشت – زاهدان – ساری – دزفول – اراک – گرگان – بابل – آمل – بروجرد – آبادان – بجنورد – دلبران – شهرستان میانه – شهرستان سراب – مرند – بستان آباد – بناب – جلفا – شهرستان میانه – ورزقان – هشترود – ملکان – مراغه – عجب شیر – شبستر – آذرشهر – اسکو – محمد یار – چهاربرج – کاشان – نیشابور