گروه مطالبه گران جهادی شهرستان تکاب در نامه ایی به مدیر کل دادگستری استان آذربایجان غربی نوشتند: در تمامی معادن در حال فعالیت و اتمام یافته روستای یولقون آغاج تکاب به مسئله اصلی تاب آوری طبیعت و مراتع و زیست گاه ها توجه نشده و مسئله مهم موقوفات و وقف بودن شش دانگ مراتع و مسثنیات روستا نیز در نظر گفته نشده است. فعالیت های غیر قانونی معادن، با به فقر کشاندن مردم آنها را وادار به کارگری ناپایدار در معدن نموده و بیلان و آمار ایجاد اشتغال می دهند که این امر نافی آرمان های انقلاب اسلامی مردم ایران است.

به گزارش هه وال موکریان، مطالبه گران جهادی شهرستان تکاب درخصوص نامه مذکور به هه وال موکریان اعلام داشتند: در ایام شهادت بزرگ مطالبه گر عصر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که نماد و الگوی عدالت خواهی و ظلم ستیزی برای تمامی عدالت جویان و حق طلبان می باشد هستیم،  لذا برای آخرین بار نسبت به مسئله غیر قانونی و تخلف از تاب آوری زیستی و عدم توان و ظرفیت طبیعی محیط زیست روستای یولقون آغاج تکاب در برابر مجوز های غیر اصولی و غیر علمی و غیر قانونی(قانون معادن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون اساسی، اصل ۴۴ ) در بیش از پنج معدن فعال و پنج معدن ناتمام روستای فوق درخواست و تذکراتی به شرح زیر جهت پیگیری و احقاق حقوق عامه با دقت و حساسیت خاص که لازمه آن اعزام تیم کارشناسی بی طرف است و گروه مطالبه گران جهادی شهرستان تکاب نیز تا احقاق حقوق حقه اهالی مظلوم و محروم نگاه داشته شده به مطالبه به حق خود ادامه خواهد داد.

در بخش معدن پاپاق قلعه

در این بخش می توان گفت؛ ب صدور مجوز این معدن بر روی آثار ثبت سده ملی بختک قلعه از بیخ و بن دارای اشکال قانونی است. معدن فوق به دلیل عدم وجود راه ، عدم وجود آب ، عدم رعایت فاصله قانونی مصرح پر قانون معادن با اماکن مسکونی روستایی ، آموزشی ، میراث فرهنگی، رودخانه دائمی، چشمه های دائمی ، اماکن ورزشی دائمی و فصلی غیر قانونی بوده و قابل پ گیری است.

از سویی دیگر تخریب چشم انداز آثار باستانی جمع کندی، میراث ملی بختک قلعه، دست اندازی در قبرستان آثار ملی بختک قلعه، تخریب غار طبیعی جمع کندی ، تخریب آبراهه های چشمه های جمع کندی و آغ بلاق  وجود دارد.

عدم صلاحیت و اهلیت معدن داری  معرفی شده  تقلب و قلب در معامله در خریدن زمین های زراعی مجاور معدن و محدوده معرفی شده، شاخصه های فنی و اهلیت و صلاحیت معدن داری سرمایه گذار و معدن دار با عنایت به قانون معادن و بخش نامه های مربوطه باید مورد بررسی قرار بگیرد.

عدم رعایت و عدم اعتنا به مفاد اعلامی در پاسخ استعلام از طریق ادارات تابعه من جمله میراث فرهنگی و محیط زیست شهرستان و استان نیز مشاهده شده است. معادن با جذب سلیقه ای افراد برای کارگری در معدن زمینه های اختلاف افکنی بین خانواده های روستایی و به هم زدن جو فرهنگی روستا را سبب شده اند.

همچنین ناشفاف بودن میزان سنگ بهره برداری شده و میزان حقوق دولتی که آیا این حقوق پرداخت شده است و اگر شده است به چه میزان بوده و چرا در روستا هزینه نگردیده است را خواستاریم.

در همین راستا میزان آسیب ها و تخریب های وارده به اهالی روستا ، باغات ، چشمه ها، میزان آب های جاری و زیر رمینی، مزارع و مراتع و چراگاه ها باید  برآورد شود و طبق قانون برنامه ششم توسعه باید یک درصد کل درآمد معدن فوق به روستا تعلق بگیرد که این امر تاکنون اتفاق نیافتاده است!

طبق جوابیه استعلام محیط زیست و قانون معادن نباید ماشین های حمل سنگ نباید از داخل روستا تردد نماید که عل رغم اعتراض های مکرر اهالی معدن کاران هیچ اعتنایی به قانون و درخواست مردم نمی نماید و بعضی مسئولین مربوطه هم دانسته و یا نداشته به این غیر قانونی دامن می زنند.

عدم رعایت حقوق موقوفات و حذف شیئ موقوفه سلیمان خان افشار مه طبق قانون وقف و فقه اسلامی حذف شیئ وقف حرام است و این امر خارج از مفاد وقف نامه نیز است. 

از دس رس خارج کردن بخش عظیمی از مراتع و چراگاه عمومی که موجبات بیکاری و حذف محل امرار معاش خانوار های روستایی گردیده است. عدم رعایت شیب و ارتفاع قانونی معدن در بهره برداری و صدور مجوز، عدم تطابق میزان ذخیره اعلامی و اکتشافی و بهره برداری شده،  عدم احیای نقاط اتمام یافته و دست اندازی به بخش های دیگر پهنه های فوق بدون دریافت مجوز های قانونی نیز نیاز به بررسی دارند.

شبهه دست به دست کردن معدن بین چند نفر برای دور زدن قانون و تغییر مسیر جوابیه های استعلام نهاد های مربوطه هم نکته ایی است که باید به آن دقت شود.

در بخش معدن «سردره» و آثار مخرب

در این بخش فعالیت معادن موجب بستن مسیر آب و نابودی منطقه سرسبز و زیبای سردره به بیابانی خشک و نابودی چشمه های طبیعی سردره و کریز نیز شده است.

همچنین نابودی مراتع، رودخانه ها ، زیرساخت جاده ای ،خطر ابتلا به آسم و سرطان ریه، ایجاد آلودگی صوتی وحشتناک برای اهالی روستا، نابودی محصولات کشاورزی و باغات ، ایجاد گرد خاک شدید به سمت مسیر جاده و منطقه مسکونی وباغات، تهدید جان اهالی به ویژه دانش آموزان به دلیل عبور ماشین سنگین ، غارت سرمایه روستا، نابودی اشتغال پایدار و تشویق اهالی به اشتغال ناپایدار و خطرناک ، نابودی حیوانات وحشی از جمله تخریب محل زندگی و لانه عقاب قهوه ای، تهدید موقعیت گردشگری و تاریخی روستا، ایجاد چشم انداز زشت در منطقه از دیگر صدمات موجود است.

معدن داشلی دره و آثار مخرب

در این معدن نیز خطر خشکاندن چاه ها و چشمه های طبیعی از جمله ایستی بلاغ، آق بلاغ ،قانقالی و کومور بلاغی و …به دلیل تخریب مسیر آب و محل تغذیه این چشمه ها ،نابودی مراتع ، باز کردن مسیر سیلاب به داخل روستا ، نابودی  رودخانه ، نابودی زیرساخت جاده ای ، خطر ابتلا به آسم و سرطان ریه و ….وجود دارد.

ایجاد آلودگی صوتی وحشتناک برای اهالی روستا ، نابودی محصولات کشاورزی ، نابودی باغات ، ایجاد گرد خاک شدید به سمت مسیر جاده و منطقه مسکونی وباغات ، تهدید جان اهالی  و دانش آموزان به دلیل عبور ماشین سنگین حمل سنگ از داخل مسکونی ،غارت سرمایه روستا، نابودی اشتغال پایدار و تشویق اهالی به اشتغال ناپایدار و خطرناک ، تهدید موقعیت گردشگری و تاریخی روستا، تخریب مسیر رفت آمد دام ها واحشام و ادوات کشاورزی به کوه و مزرعه  و ایجاد چشم انداز زشت در منطقه نیز محتمل است.

«کوهول بره» معروف به معدن آستان امام خمینی (ره) و آثار مخرب

در این منطقه هم نابودی منطقه تاریخی تخ تخ و چشمه های طبیعی، نابودی مراتع  و  رودخانه ها و زیرساخت جاده ای ،خطر ابتلا به آسم و سرطان ریه ،ایجاد آلودگی صوتی وحشتناک برای اهالی روستا ،نابودی محصولات کشاورزی و  باغات، ایجاد گرد خاک شدید به سمت مسیر جاده و منطقه مسکونی وباغات ، تهدید جان اهالی به ویژه دانش آموزان به دلیل عبور ماشین سنگین حمل سنگ از داخل مسکونی و جلوی مدرسه روستا ،غارت سرمایه روستا ،نابودی اشتغال پایدار و تشویق اهالی به اشتغال ناپایدار و خطرناک  ،نابودی باشگاه ورزشی ،تهدید موقعیت گردشگری و تاریخی روستا ،ایجاد چشم انداز زشت در منطقه پیش رو است.

معدن یارگلی و تورشونکو و آثار مخرب

فعالیت این معدن نیز در تکا سبب ایجاد چشم انداز زشت در منطقه ،نابودی چشمه های طبیعی ،نابودی مراتع به ویژه تنها منطقه ای که بادام وحشی و  درخت مندار آقاجی (به زبان محلی)وجود دارد ،نابودی  رودخانه ،نابودی زیرساخت جاده ای ،خطر ابتلا به آسم و ریه، ایجاد آلودگی صوتی وحشتناک برای اهالی روستا ، نابودی محصولات کشاورزی ،نابودی باغات  ،ایجاد گرد خاک شدید به سمت مسیر جاده و منطقه مسکونی وباغات  ،تهدید جان اهالی به ویژه  کشاورزان  ،غارت سرمایه روستا ،نابودی اشتغال پایدار و تشویق اهالی به اشتغال ناپایدار و خطرناک  ،تهدید موقعیت گردشگری و تاریخی روستا را در پی دارد.

در تمامی معادن در حال فعالیت و اتمام یافته روستای یولقون آغاج به مسئله اصلی تاب آوری طبیعت و مراتع و زیست گاه ها توجه نشده است و مسئله مهم موقوفات و وقف بودن شش دانگ مراتع و مسثنیات روستا نیز در نظر گفته نشده است. یعنی محل امرار معاش مردم را از دسترس خارج می کنند و با به فقر کشاندن مردم آنها را  وادار به کار کارگری ناپایدار در معدن نموده و بیلان و آمار ایجاد اشتغال می دهند که این امر نافی آرمان های انقلاب اسلامی مردم ایران است.

انتهای پیام/

اروميه – اشنويه – بوکان – پلدشت – پيرانشهر – تکاب – چالدران – چايپاره – خوي – سر دشت – سلماس – شاهين دژ – شوط – ماکو – مهاباد – مياندوآب – نقده – بانه – بيجار – دهگلان – ديواندره – سروآباد – سقز – سنندج – قروه – کامياران – مريوان – سردشت – استان آذربایجان غربی – استان کردستان – استان ایلام – استان کرمانشاه – اسلام آباد غرب – پاوه – ثلاث باباجانی – جوانرود – دالاهو – روانسر – سر پل ذهاب – سنقر – شهرستان صحنه – قصر شیرین – کرمانشاه – کنگاور – گیلانغرب – هرسین – شهرستان آبدانان – ایلام – شهرستان ایوان – شهرستان بدره – شهرستان چرداول – شهرستان دره شهر – شهرستان دهلران – شهرستان سیروان – شهرستان ملکشاهی – شهرستان مهران – استان تهران – شهر خلیفان – شهر سیلوانه – شهر سیمینه – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان –  استان کرمان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین – شهر شویشه – استان کهگیلویه و بویراحمد – مشهد – کرج – شیراز – تبریز – اهواز – رشت – زاهدان – ساری – دزفول – اراک – گرگان – بابل – آمل – بروجرد – آبادان – بجنورد – دلبران – شهرستان میانه – شهرستان سراب – مرند – بستان آباد – بناب – جلفا – شهرستان میانه – ورزقان – هشترود – ملکان – مراغه – عجب شیر – شبستر – آذرشهر – اسکو – محمد یار – چهاربرج – کاشان – نیشابور